Book lokaler

Sådan reserverer du lokaler i Vesthallen

Inden du reserverer undersøg

Reservationen er først godkendt, når halinspektøren har bekræftet denne.

Hvilke lokaler vil du reservere   

  • Hallen.
    • Gymnastiklokalet.
    • Hallen og gymnastiklokalet.
  • Cafeteriet.
  • Mødelokalet.
  • Cafeteriet og mødelokalet.

 

Forhåndsreserver de ønskede lokaler:

 

Du vil få en bekræftelse på din henvendelse indenfor 3 dage.