Cafeteriet

Kære Brugere og besøgende i Vesthallen.

Vi har lavet aftale med ny forpagter, men p.g.a. Corona kan der ikke holdes åben i Vesthallens Cafeteria.

Vi beklager den manglende betjening p.t.

Har du spørgsmål til kommende arrangementer eller ønsker om leje af Cafeteria, er du velkommen til at kontakte Halinspektøren.

De nye bestyrere Helle og Mathias Kristensen kan træffes på 
27 42 94 13.