Cafeteriet

Kære Brugere og besøgende i Vesthallen.

Vi har p.t. ingen aftale med forpagter, og p.g.a. Corona kan der ikke holdes åben i Vesthallens Cafeteria.

Vi beklager den manglende betjening p.t.

Har du spørgsmål til kommende arrangementer eller ønsker om leje af Cafeteria, er du velkommen til at kontakte Halinspektøren.

Vi har slået Forpagtningen op på jobnet.