Corona Epidemi

Vesthallen lukker i foreløbigt 14 dage

Vesthallen lukker for alle idrætsaktiviteter i foreløbig 14 dage.

Kære Brugere af Vesthallen.

I forlængelse af Myndighedernes udmelding skal vi hermed meddele at Vesthallen lukker for alle aktiviteter fra og med i dag den 12.03.

"⚠️ Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter lukkes hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts 2020 i foreløbigt to uger."

En række aktiviteter er allerede aflyste på foranledning af klubberne selv, men med denne meddelelse aflyser vi alle aktiviteter i hallen foreløbigt indtil 1. april.

Vil I være venlige at gøre Jeres medlemmer opmærksom på lukningen.

Lukningen vil være skiltet ved indgangene, og adgang kan kun ske efter aftale med undertegnede.

Vi vil selvfølgelig følge situationen, og skal nok vende tilbage når vi har nyt.

Halinspektøren

Følg Slagelse Kommunes vejledninger her:

https://www.slagelse.dk/kommunen/coronavirus/retningslinjer-ved-coronavirus (nyt vindue)

Slagelse Kommunes udmelding til Foreninger, haller m.v.

Kære foreninger, kulturinstitutioner, haller m.fl.

Hermed fremsender vi vigtig info til jer om nedlukning mv. som følge af Coronavirussen.

Nedlukning af Kultur og Fritid

Som følge af myndighedernes udmelding i går om hjemsendelse af alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, lukker Kultur og Fritid ned fra nu af og foreløbigt frem til mandag den 30. marts. Afdelingen vil således være lukket for personlig betjening (fremmøde) i den pågældende periode. Men det vil fortsat være muligt at kontakte afdelingens medarbejdere via mail og telefon. Generelle henvendelser skal sendes til fritid@slagelse.dk eller kultur@slagelse.dk.

Aflysning af foreningsaktiviteter

Myndigheder og idrætsforbund opfordrer til, at foreninger aflyser alle deres aktiviteter fra nu af og foreløbigt frem til mandag den 30. marts. Det gælder både indendørs og udendørs aktiviteter. Og det gælder også kulturaktiviteter. Kultur og Fritid støtter op om denne anbefaling.

Derudover må der ikke afholdes indendørs forsamlinger med mere end 100 mennesker.

Lukning af idrætsfaciliteter

Alle idrætsfaciliteter vil være aflåste fra nu af og foreløbigt frem til mandag den 30. marts.

Lukning af kulturinstitutioner

Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker og fritidstilbud lukker fra nu af og foreløbigt frem til mandag den 30. marts.

Flere oplysninger

I kan holde jer opdateret på:

 Venlig hilsen

Casper Skov Andersen

Fritidskoordinator