Corona Epidemi - opdatering - 08.06

Vesthallen genåbner 8. juni

Vesthallen genåbner i dag for idrætsaktiviteter.

Kære Brugere af Vesthallen.

I forlængelse af Myndighedernes nyeste udmelding skal vi hermed meddele at Vesthallen i dag genåbner i begrænset omfang.

I lyset af Kulturministeriets nye Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter (fase 2 og 3), genåbner Vesthallen i samarbejde med de enkelte brugere for aktiviteter.

Træningen gennemføres under overholdelse af ovennævnte retningslinjer, de alment vedtagne forholdsregler(deriblandt krav til antal personer og overholdelse af afstandskrav) og idrætsspecifikke retningslinjer aftalt med brugerklub og dennes sportslige organisation.

Der skal anvendes anviste adgangsdøre, og der vil foreløbig ikke være adgang til omklædningsrum. Anviste toiletter skal anvendes. Der vil ligeledes være adgang til afspritning, samt brug af engangshandsker.

Retningslinjerne vil være opslåede i hallen, og brugerklubben er ansvarlig for at disse overholdes. Ved overtrædelse kan ibrugtagningen inddrages.

Ingen klubber må genoptage træning uden forudgående aftale med halinspektøren.

Velkommen tilbage i hallen.

Pas på Jer selv og alle andre.

Halinspektøren

 

I kan holde jer opdateret på: