Sommerferielukning 2020

Vesthallen holder ferielukket

VESTHALLEN HOLDER FERIELUKKET

FRA 26.6-10.8

Vesthallen holder ordinært sommerferielukket.

Fra den 10.8 genoptager Marievangsskolen skolegangen, og brug af hallen.

Vedr. Eftermiddags- og aftenaktiviteters opstartsdato henvises til de respektive foreninger.

En vejledende kalenderoversigt kan findes på:

/153093.aspx

Der kan fortsat blive tale om restriktioner, som følge af Coronaepidemien. Vi vil orientere igen i den første uge i august.

På Gensyn til en ny sæson.

Halinspektøren