Corona Epidemi - opdatering - 20-04

Corona - opdatering

Vesthallen 9.12 2020 - 11.06 2021.

Kære Brugere af Vesthallen.

Opdatering 20-04.

GENÅBNING AF VESTHALLEN

Som følge af Myndighedernes nyeste udmelding om restriktioner i Idrætshaller, skal vi hermed meddele at Vesthallen genåbner for aktiviteter - alt sammen i henhold til myndighedernes retningslinjer.

Fra tirsdag 21. april 2021 åbnes for aktiviter for unge under 18 (og over 70).

Uddrag af Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter - dateret 19. april 2021:

 

Indendørs idrætsliv (f.eks. badminton, håndbold, svømning, gymnastik, yoga, tankesport, dans, bowling, esport, bevægelseshold i aftenskoler)

  • Aktiviteten afvikles med fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for forsamlinger, samt i relevant omfang overvågning af dette løbende. Der udnævnes personale/frivillige, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
  • Den pågældende idrætsforening/-facilitet kan foretage en inddeling af banearealer i felter og beslutter i den forbindelse selv, hvordan inddelingen konkret skal foretages (f.eks. med snore, kegler, optegning mv.). Hvis samme træner, holdleder, instruktør leder flere af grupperne samtidig betragtes alle grupperne som ét samlet arrangement.
  • Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr kan de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne opfordres til at have ekstra fokus på håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes eller rengøres med vand og sæbe løbende under aktiviteten, kan hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. F.eks. kan hænder afsprittes i springgymnastik før og efter en session.

Vi gør opmærksom på at det påhviler de bookende foreninger selv at gennemføre ovennævnte foranstaltninger.

Omklædningsrum/bad må fortsat ikke benyttes.

Vesthallen gennemfører den daglige generelle(og skærpede) rengøring af lokaler og toiletter.

Retningslinjer kan ses i sit fulde omfang her (nyt vindue)

Med venlig hilsen

Halinspektøren

 

 

Genåbningsplan for foråret

Der er nu forhandlet en genåbningsplan for fåret på plads med vigtige elementer og datoer for idræts- og facilitetsbranchen. Dog er der også en række elementer, som endnu ikke er på plads.
Folketingets partier, bortset fra Nye Borgerlige har  forhandlet en genåbningsplan på plads, som naturligvis også inkluderer idræts- og facilitetsbranchen.

De vigtigste datoer i denne forbindelse er:

Den 6. april 2021:
Delvis genåbning for folkeskolens 5.-8. klasser, som får lov at møde fysisk til undervisning hver anden uge. Samme gælder for voksen- og ungdomsuddannelser.

Den 21. april 2021:
Indendørs idræt for børn og unge under 18 år kan åbne., og udendørs servering bliver tilladt. Samtidig kan museer, kunsthaller og biblioteker åbne.

Den 6. maj 2021:
Indendørs idræt for voksne over 18 år kan åbne, dog er der ikke nævnt, hvorvidt dette udelukkende gælder for alle eller kun for specifikke sportsgrene.

Denne dato åbnes der ligeledes for indendørs servering på restauranter og cafeer. Her til kommer at spillesteder teatre og biografer kan åbne.

Den 21. maj 2021:
Resterende idræts- fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser, kan nu åbnes.

Ovenstående er, hvad vi ved her og nu, og vi mangler f.eks. endnu svar på om fitnesscentrene må åbne, hvornår og hvordan. Ligeledes mangler vi svar på i hvilket omfang specifikke idrætsgrene er undtaget- / medtaget og der er endnu ikke taget stilling til forsamlingsforbuddet. Alt i alt mangler vi stadig svar på en række spørgsmål, og vi forventer de kommende dage, at planen vil blive konkretiseret yderligere.

I forhold til store forsamlinger, superligakampe, festivaler etc., nedsættes der en ekspertgruppe, der medio april skal give regeringen anbefalinger til, hvordan større forsamlinger kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.

Coronapas
Et kriterium for adgang til ovenstående vil være at borgerne fremviser Coronapas, der enten dokumenterer vaccination eller negativ Coronatest udtaget mindre end 72 timer før. Coronapasset skal kontrolleres af den træner, institution eller restaurant, der faciliterer den pågældende aktivitet. 

Det skal understreges at vi i HI sammen med Danske Svømmebade og IFFD overfor Kulturministeriet har udtrykt vores klare forbehold over for dette tiltag, men at vi som branche naturligvis må efterleve dette som en forudsætning for genåbningen. 

Ligeledes her forventer vi at se mere konkrete retningslinjer.

Alt i alt er det positivt, at der nu er lys for enden af tunellen, og vi har nu datomæssigt nogen pejlemærker at planlægge efter. Der med må vi de kommende dage imødese en yderligere konkretisering, som vi naturligvis vil følge op med yderligere nyhedsbreve.
Vi vil vende tilbage med oplysninger om de enkelte datoer, når vi har specifikke oplysninger.
Har I yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Halinspektøren

 

I kan holde jer opdateret på: