Om os

... i Vesthallen

Vesthallen er en selvejende institution med hjemsted i Slagelse Kommune, beliggende på Skjoldsvej 8 i vestbyen.

Læs mere herom i:

Formål

Institutionens formål er som ejer, at drive sportshallen "Vesthallen", til sportslige, kulturelle og almennyttige formål.

Vesthallen er indviet i oktober 1972.

Efter branden i 2001 er hallen udvidet, så den nu også rummer et boksecenter. Cafeteriet er gjort tilsvarende større.

I 2004 blev omklædningsrummene renoveret og i 2006 fik fællestoiletterne samme omgang. I 2019 er sket yderligere renovering af interiør.

I 2019 fik Boksesal nyt gulv og maling af vægge og lofter som følge af en af en vandskade. Bokseklubben fik i samme omgang nyt inventar i bokserum.

I 2020 er omklædningsbygning malet udvendigt. 

I 2021 fik Hal og Gymnastiksal nyt blåt gulv.

I 2021 fik Hal, Gymnastiksal og Boksesal nyt LED belysning.

I 2022 er vinduer malet udvendigt, væg mellem hal og omklædninger renoveret og malet.

Hallen gennemgår løbende forbedringer, i den takt pengene rækker, til gavn for hallens daglige brugere.

Det forpligter brugerne til at tage vare på hallen og dens inventar, så der ikke skal bruges unødvendige penge til vedligeholdelse eller udbedring af hærværk.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og disponerer over dens midler i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, men formanden forsøger at opnå enighed blandt bestyrelsens medlemmer - i tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.