Ansatte og bestyrelsen

Ansatte

Velkommen til Vesthallens nye medarbejdere:

  • Aage Christensen - ansat 1. august 2018. 
  • Bjørn Jacob Jacobsen,
  • Ole Christensen og
  • Henrik Zacharias Nielsen,
    er ansat den 1. september 2018 - på deltid.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt på de respektive foreningers årsmøder:

  • Firmaidræt Slagelse: Kurt Petersen (formand), Jan Reinhold og
    Arne Christensen.
  • Slagelse Bokse Klub: Niels Mortensen (næstformand) og Jimmy Nielsen.

Formanden kan kontaktes:
Tlf. 58 52 75 35
Mobil 40 45 78 59


Mail: kurt.petersen@firmaidraetslagelse.dk