Ansatte og bestyrelsen

Ansatte

Velkommen til Vesthallens medarbejdere:

 • Aage Christensen - ansat 1. august 2018. 
 • Bjørn Jacob Jacobsen,
 • Ole Christensen (fratræder 30.11) og
 • Henrik Zacharias Nielsen,
  er ansat den 1. september 2018 - på deltid.
 • Martin Kristjansen, er ansat 1. oktober 2019 - på deltid.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt på de respektive foreningers årsmøder:

 • Firmaidræt Slagelse: Kurt Petersen (formand), Jan Reinhold og
  Arne Christensen.
 • Slagelse Bokse Klub: Niels Mortensen (næstformand) og Jimmy Nielsen.

Formanden kan kontaktes:
Tlf. 58 52 75 35
Mobil 40 45 78 59


Mail: kurt.petersen@firmaidraetslagelse.dk